Executive Board

Mr. Min Bahadur Shahi

Designation: Chairperson

Email: minshahi@gmail.com

Mr. Samir Nepal

Designation: Senior Vice-Chairperson

Email: nepalsamir@gmail.com

Bidur Subedi

Designation: Vice-Chairperson

Email: subedibg@gmail.com

Dr Padma Prashad Khatiwada

Designation: General Secratary

Email: padmapd70@gmail.com

Mr. Lal Bahadur Oli

Designation: Vice-Chairperson

Email: lal_39@yahoo.com

Mr. Keshav P. Regmi

Designation: Vice-Chairperson

Email: kregmi@ysnngt.org.np

Ms. Durga Karki

Designation: Secretary

Email: durga.karki7575@yahoo.com

Mr. Suresh Kumar Gautam

Designation: Vice- Chairperson

Email: sureshkumargautam@gmail.com