Press Release On “प्रतिनिधिसभाको नियमित वैठक सञ्चालनको क्रममा संसद भवन बाहिर भएको बल प्रयोगको विषयमा जारी गरिएको विज्ञप्ति“

Press Release On “प्रतिनिधिसभाको नियमित वैठक सञ्चालनको क्रममा संसद भवन बाहिर भएको बल प्रयोगको विषयमा जारी गरिएको विज्ञप्ति“

Category:

Press Statement


Publisher:

Human Rights Alliance


Published Date:

2078 B.S.